klocki hamulcowe brembo
BTR-70 [ZSRR] - Pancerni.net BTR-70 [ZSRR] - Pancerni.net
Pancerni.net
niedziela, 16 grudzień 2018
BTR-70 [ZSRR] PDF E-mail
ImagePrace konstrukcyjno-badawcze nad nową modyfikacją transportera kołowego podjęto w drugiej połowie lat 60. w biurze konstrukcyjnym zakładów GAZ. Właściwie był to ciągły proces modernizacyjny transportera BTR60 . Powszechnie stosowaną praktyką konstrukcyjną przy opracowywaniu sprzętu wojskowego w byłym ZSRS i w Rosji jest równoległe prowadzenie, często przez różne zespoły Czy też nawet biura konstrukcyjne, prac nad zbliżonymi technicznie pojazdami różniącymi się (jak np. w przypadku pojazdów) kadłubem, układem jezdnym, układem napędowym, układem przeniesienia mocy, uzbrojeniem itp. Najlepsze rozwiązania poszczególnych układów wykorzystywano do skonstruowania kolejnego prototypu i w przypadku pomyślnego odbycia prób przyjmowano na uzbrojenie. Nie inaczej było z powstaniem BTR- 70.
W 1971 r. opracowany został prototyp kołowego bojowego wozu piechoty o fabrycznym oznaczeniu GAZ-50. W ogólnych założeniach konstrukcyjnych był on rozwinięciem transportera BTR-60. Jednakże pojazd posiadał całkowicie nowy kadłub i zmodernizowany układ napędowy. Pojazd został wyposażony w wieżę identyczną do stosowanej w bojowych wozach piechoty BMP-1 i BMD-1. Podstawowe uzbrojenie stanowiła 73 mm niskociśnieniowa armata gładkolufowa typu 2A28 Grom (jednostka ognia 40 szt.),sprzężony z nią 7,62 mm karabin maszynowy PKT (jednostka ognia 2000 szt.) oraz wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych typu 9M14M Maliutka (jednostka ognia 4 ppk). Masa pojazdu wynosiła 13000 kg. W przedstawionej konfiguracji pojazd nie został przyjęty na uzbrojenie.
Jednocześnie, w 1972 r., również w GAZ wykonano prototypowy transporter BTR-60PZ, wyposażony w zmodyfikowaną (w stosunku do transportera BTR-60PB) wieżę, bez zmiany uzbrojenia. Modyfikacja dotyczyła głównie zwiększenia kąta podniesienia uzbrojenia (z 30 do 60°), umożliwiającego prowadzenie ognia do celów powietrznych. Ten pojazd również nie został wprowadzony na uzbrojenie.
W 1972 r zespół pod kierownictwem I. Muchina dokonał połączenia kadłuba bojowego wozu piechoty GAZ-50 z wieżą transportera BTR60PZ. Ze względu na znaczny zakres wprowadzonych zmian otrzymano praktycznie nowy jakościowo pojazd bojowy, oznaczony fabrycznie jako GAZ-4905, przyjęty na uzbrojenie 21 sierpnia 1972 r. pod nazwą BTR70 i produkowany seryjnie od 1976 roku.
Analogicznie do BTR-60, BTR- 70 jest przeznaczony do transportowania drużyny piechoty zmotoryzowanej i do jej ogniowego wsparcia po spieszeniu desantu. Ma skutecznie chronić przed bronią masowego rażenia i innymi środkami zwalczania siły żywej.

Załoga transportera składała się z 10 osób w tym 7 żołnierzy desantu. Nowością, w porównaniu z BTR 60PB, jest wprowadzenie trzeciego członka załogi, pełniącego funkcję strzelca broni pokładowej.

Kadłub transportera BTR- 70, typu zamkniętego, spawany jest z płyt pancernych o grubości 6-10 mm. Pancerz zapewnia ochronę przed pociskami broni strzeleckiej, odłamkami pocisków małokalibrowych i granatów ręcznych oraz, dzięki zastosowaniu wykładziny antyradiacyjnej i urządzenia filtrowentylacyjnego, ochronę przed bronią ABC. W ogólnym zarysie kadłub BTR-70 powtarza charakterystyczną sylwetkę transportera BTR-60. Najłatwiej oba transportery można odróżnić po odmiennie ukształtowanych blachach części tylnej kadłuba. Główne wymiary (długość, szerokość, wysokość) przedstawione na rysunku są zbliżone do odpowiednich wymiarów BTR-60PB.

Tradycyjnie już kadłub transportera podzielony jest na trzy przedziały:
- kierowania (w przedniej części pojazdu),
- bojowy, desantowy (środek pojazdu),
- Napędowy (tył pojazdu).

W przedziale kierowania znajdują się siedziska mechanika-kierowcy (po lewej stronie) i dowódcy pojazdu (po prawej stronie). W przedniej ścianie kadłuba znajdują się dwa duże oszklone okna, zasłaniane stalowymi pokrywami a w górnej części stropu dwa włazy. Dowódca pojazdu do obserwacji terenu posiada zamocowany prostopadle do osi pojazdu peryskop TPKU-2B, który w warunkach nocnych może być zamieniony na aktywny noktowizor TKN-1S. Źródłem promieniowania podczerwonego jest reflektor znajdujący się nad peryskopem. Ponadto, w celu zwiększenia pola widzenia, dowódca ma do dyspozycji dwa peryskopy TNPO-115, rozmieszczone symetrycznie pod kątem do TPKU-2B oraz dodatkowo jeszcze jeden TNPO-115, umieszczony w bocznej prawej płycie pancernej. Kierowca-mechanik posiada taki sam układ peryskopów, będący lustrzanym odbiciem układu peryskopów dowódcy. Środkowy peryskop (prostopadły do osi pojazdu) typu TNP-B w nocy zastępowany jest aktywnym noktowizorem TWNO-2B. Źródłem promieniowania jest reflektor dowódcy. Dowódca wozu obsługuje znajdującą się w przedziale kierowania radiostację R-123M.

W przedziale desantowym znajdują się siedziska dla desantu (dwa jednomiejscowe i dwa trzymiejscowe). Siedziska jednomiejscowe mogą być złożone i przymocowane do ścian. Siedziska trzymiejscowe, rozmieszczone są wzdłuż pojazdu, na których żołnierze desantu siedzą do siebie zwróceni plecami. Jest to istotna modyfikacja w stosunku do BTR-60PB, gdzie siedziska desantu umieszczone są prostopadle do osi wzdłużnej wozu. Przy ich odpowiednim rozłożeniu można uzyskać cztery dwupoziomowe miejsca leżące (np. do spania czy przewozu rannych). Do obserwacji terenu w przedziale desantowym umieszczone są dwa peryskopy typu TNP-B, umieszczone symetrycznie względem osi pojazdu nad środkowymi strzelnicami. Strzelec pokładowy prowadzi obserwację przez umieszczony w stropie wieży peryskop typu TNPT -1. Desant może prowadzić ogień z broni osobistej przez 7 zamykanych strzelnic: trzy w lewej i cztery w prawej burcie pojazdu. W pojeździe znajdują się uchwyty dla ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG- 7, dwóch granatników automatycznych AGS-17 oraz dla dziewięciu granatów ręcznych. Jak już wspomniano, podstawowym uzbrojeniem BTR-70 jest 14,5 mm wielkokalibrowy karabin KPWT i sprzężony z nim 7,62 mm PKT, umieszczone w obrotowej wieży. Zasięg ognia skutecznego z KPWT wynosi 2000 m, a z PKT- 1500 m. Nieco kontrowersyjny był zachwyt sowieckich specjalistów nad tak dużą donośnością tych karabinów. Według nich, w przypadku strzelania z obydwu karabinów do przeciwnika oddalonego do 2 km, broń ta staje się śmiertelną narzędziem w rękach strzelca pokładowego.


Google Ads
Wiadomości Wprost
Tani hosting
Profesjonalny hosting
Serwery dedykowane
Servery VPS
Tani hosting www

Google PageRank™

© 2008 Zechmann for Pancerni.net. All rights reserved.