klocki hamulcowe brembo
Wozy bojowe i transportery g±sienicowe - Pancerni.net Wozy bojowe i transportery g±sienicowe - Pancerni.net
Pancerni.net
pi±tek, 18 styczeń 2019
Start arrow Wozy bojowe i trans. g±sienicowe
Wozy bojowe i transportery g±sienicowe PDF E-mail
Transporter opancerzony – opancerzony pojazd służ±cy do transportu piechoty i sprzętu na polu walki, a w ograniczonym zakresie do jej wsparcia ogniowego. Jest słabiej uzbrojony i opancerzony od bojowego wozu piechoty, o podobym przeznaczeniu, lecz służ±cego ponadto do wsparcia ogniowego piechoty w walce.

Transportery opancerzone budowane s± zarówno jako terenowe pojazdy kołowe oraz jako g±sienicowe; w okresie II wojny ¶wiatowej budowano transportery półg±sienicowe. Liczne konstrukcje tego typu s± pojazdami amfibijnymi, mog±cymi pływać w wodzie. Wczesne transportery opancerzone były często odkryte od góry, od lat 60. budowane s± jedynie konstrukcje zakryte, z reguły wyposażone także w systemy ochrony wnętrza przed broni± masowego rażenia (urz±dzenia filtrowentylacyjne). Opancerzenie transporterów opancerzonych chroni zwykle przed pociskami broni strzeleckiej i odłamkami pocisków artyleryjskich. Transportery opancerzone zabieraj± zwykle oprócz załogi (kierowca i dowódca) od 8 do kilkunastu żołnierzy desantu. Najpowszechniejszym sposobem załadunku i wyładunku desantu s± drzwi z tyłu kadłuba oraz włazy w dachu, rzadziej stosowane s± drzwi lub włazy boczne.

Transportery opancerzone uzbrojone s± zwykle w karabiny maszynowe, na stanowiskach otwartych lub chronionych tarcz± pancern± albo w obrotowych wieżyczkach. Stosowany jest kaliber od 7,62 mm do 14,5 mm, najczę¶ciej 12,7 mm. Często posiadaj± otwory w ¶cianach bocznych umożliwiaj±ce prowadzenie desantowi ognia karabinkami desantu z wnętrza pojazdu. Transportery opancerzone uzbrojone w działka szybkostrzelne kalibru od 20 mm klasyfikowane s± według traktatów międzynarodowych jako bojowe wozy piechoty [ o nich dalej].

Transportery opancerzone jako wyspecjalizowane pojazdy budowane seryjnie pojawiły się na pocz±tku II wojny ¶wiatowej (niemieckie Sd.Kfz.251 i amerykańskie Halftrack). Po II wojnie ¶wiatowej nasycenie armii transporterami opancerzonymi znacznie się zwiększyło. Podstawowe konstrukcje z tego okresu – to amerykański M-113 (g±sienicowy) i radziecki BTR-60 (kołowy). W latach 70. i 80. ubiegłego wieku transportery opancerzone zostały w znacznej czę¶ci wyparte przez bojowe wozy piechoty.

Wyspecjalizowanymi odmianami transporterów opancerzonych s± opancerzone transportery rozpoznawcze, o mniejszych rozmiarach, których przeznaczeniem jest przewożenie kilku zwiadowców. Opancerzony transporter rozpoznawczy to opancerzony pojazd służ±cy do prowadzenia rozpoznania i transportu zwiadowców na polu walki. Jest to wyspecjalizowana odmiana transportera opancerzonego, różni±ca się z reguły mniejszymi wymiarami.

Opancerzone transportery rozpoznawcze budowane s± zarówno jako terenowe pojazdy kołowe lub g±sienicowe; w okresie II wojny ¶wiatowej budowano także transportery półg±sienicowe. Wczesne opancerzone transportery rozpoznawcze były z reguły odkryte od góry, od lat 60-tych budowane s± jedynie konstrukcje zakryte. Opancerzenie transporterów opancerzonych chroni zwykle przed pociskami broni strzeleckiej i odłamkami pocisków artyleryjskich. Pojazdy tego typu przewoż± zwykle oprócz kierowcy 3-6 żołnierzy zwiadu (załogę pojazdu stanowił ponadto dowódca i/lub operator uzbrojenia, o ile nie byli wliczani do zwiadu).

Opancerzone transportery rozpoznawcze uzbrojone s± zwykle w karabiny maszynowe kalibru od 7,62 mm do 12,7 mm, na stanowiskach otwartych lub chronionych tarcz± pancern±. Rzadziej stosowane s± obrotowe wieże (głównie w BRDM-2, uzbrojony w wkm 14,5 mm).

Opancerzone transportery rozpoznawcze jako wyspecjalizowane pojazdy pojawiły się podczas II wojny ¶wiatowej. Pojazdy tego okresu, to brytyjskie Scout carrier i Universal Carrier (g±sienicowe), niemieckie Sd.Kfz.250 (półg±sienicowe), amerykańskie M3 Scout Car (kołowe) i odmiany Halftrack (półg±sienicowe). Po II wojnie ¶wiatowej najpowszechniejszymi konstrukcjami tego rodzaju stały się radzieckie BTR-40, potem BRDM i BRDM-2, wyposażony w wieżę obrotow± (BRDM-2 klasyfikowany jest też czasami jako opancerzony samochód rozpoznawczy, lecz przewozi on żołnierzy zwiadu, co uzasadnia klasyfikowanie go jako transportera). Mniej rozpowszechnione konstrukcje zachodnie to g±sienicowe: brytyjski Spartan i amerykański M-114. Należy zauważyć, że w konfliktach zbrojnych w praktyce opancerzone transportery rozpoznawcze stosowane były także w roli zwykłych transporterów piechoty, pomimo ich mniejszych możliwo¶ci przewozu.
Innymi rodzajami opancerzonych pojazdów rozpoznawczych s± kołowe opancerzone samochody rozpoznawcze, nie przewoż±ce co do zasady zwiadowców i czasami posiadaj±ce cięższe uzbrojenie, oraz g±sienicowe bojowe wozy rozpoznawcze, powstałe na bazie bojowych wozów piechoty, posiadaj±ce silniejsze uzbrojenie i opancerzenie.

Od końca lat 90. powstaj± konstrukcje lekkich uniwersalnych samochodów opancerzonych, opartych na samochodach terenowych, przewoż±cych kilku żołnierzy, zbliżonych koncepcj± do wczesnych opancerzonych transporterów rozpoznawczych typu M3 Scout Car.

Google Ads
Wiadomo¶ci Wprost
Tani hosting
Profesjonalny hosting
Serwery dedykowane
Servery VPS
Tani hosting www

Google PageRank™

© 2008 Zechmann for Pancerni.net. All rights reserved.